Kraftverk/ciprengöring

Kraftverk är en av våra största och viktigaste kunder inom saneringsuppdrag.

Kraftverk/ciprengöring

Kraftverk är en av våra största och viktigaste kunder inom saneringsuppdrag.

Vi utför bland annat en så kallad CIP-rengöring, (Contain In Place). Metoden används bland annat för att rengöra kylaggregat invändigt i rörsystem.

Tidigare utförda arbeten

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.