Mögelsanering/ Fungicidbehandling

Vi kan hjälpa dig att utreda skadornas omfattning, vad orsaken är, föreslå hur du ska komma till rätta med problemen och genomföra åtgärderna

Mögelsanering/ Fungicidbehandling

Att ett hus drabbas av mögelangrepp kan ha många olika orsaker. Det kan exempelvis vara frågan om ingjutna spikreglar, syllarna kanske ligger direkt på betongen eller ett gammalt vattenläckage.

Synops kan hjälpa dig att utreda skadornas omfattning, vad orsaken är, föreslå hur du ska komma till rätta med problemen och genomföra åtgärderna. Det kan räcka med att ta bort möglet samt behandla de utsatta partierna med kemiska ämnen i förebyggande syfte.

Tidigare utförda arbeten

Kontakta oss idag

Skicka ett meddelande till oss, vi återkopplar så snart vi kan!

[caldera_form id=”CF5901b61f4bada”]

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.