Asbestsanering

Arbetsbeskrivning

Asbestsanering i en lokal i Svenstavik. Vi är auktoriserade för asbestsanering och har goda kunskaper om de lagar och förordningar som måste följas. Vi tog här hand om hela kedjan från avspärrning till färdig sanering.

SYNOPS AB
Org.nr: 556250-0859
BHT SYNOPS AB
Org. nr: 559092-1192

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Besöksadress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.