PCB-sanering och Asbestsanering

Har du lokaler eller byggnader uppförda under asbesttiden, dvs. fram till 1973, kan vi genomföra en undersökning för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest.

Asbestsanering

Har du lokaler eller byggnader uppförda under asbesttiden, dvs. fram till 1973, kan vi genomföra en undersökning för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest.

Vi gör en analys och bedömer kostnaden för sanering, återisolerig och andra bygginsatser. Vi är auktoriserade för asbestsanering och har goda kunskaper om de lagar och förordningar som måste följas.

Innan sanering påbörjas spärras området av och säkerhetsslussar byggs upp. Asbestmaterialet forslas bort i speciella containers till en särskild deponeringsanläggning. Vi tar hand om hela kedjan från undersökning till färdig sanering.

PCB-sanering

Miljögiftet PCB kan vara väldigt svårt att få bukt med om man inte gör rätt från början. Våra medarbetare är utbildade i PCB-sanering och alla våra insatser håller hög kvalitet och säkerställer att miljöfarligt material tas hand om på rätt sätt.

PCB finns bla i fogmassa och golvmassor i fastigheter byggda under perioden 1956 – 1973. För att stoppa spridningen av PCB finns det sedan den 1 mars 2007 ett lagkrav på att PCB ska inventeras och saneras.

Fastigheter som är byggda eller renoverade under perioden 1956-1969 ska PCB saneras senast 2011-06-30. Byggnader uppförda eller reparerade perioden 1970-1973 ska saneras ifrån PCB senast 2013-06-30.

Tidigare utförda arbeten

Kontakta oss idag

Skicka ett meddelande till oss, vi återkopplar så snart vi kan!

SYNOPS AB
Org.nr: 556250-0859
BHT SYNOPS AB
Org. nr: 559092-1192

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Besöksadress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.