Marksanering

Vi har kunskapen och samarbetspartners för att snabbt och kostnadseffektivt kunna göra en sanering av förorenad mark.

Marksanering

Industriverksamhet, olyckor och utsläpp har medfört att mark på åtskilliga platser är förorenad. Vid arbetet med att efterbehandla förorenade markområden krävs det ofta en lång kedja av arbetsinsatser innan man vet vad som är lämpligast att göra för att minimera effekterna av föroreningarna i marken.

I vissa fall används behandlingsmetoder direkt på plats utan att gräva upp massorna. I andra fall måste massorna grävas upp för behandling. Även vid mindre utsläpp av exempelvis olja är det nödvändigt att snabbt åtgärda problemet. Synops har kunskapen och samarbetspartners för att snabbt och kostnadseffektivt kunna göra en sanering av förorenad mark.

Tidigare utförda arbeten

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.