Rivning/Bilning

Synops utför de flesta rivningsarbeten såsom rivning av väggar eller frambilning av avloppsstammar etc. Vi kan även åta oss viss återuppbyggnad.

Rivning/Bilning

Synops utför de flesta rivningsarbeten såsom rivning av väggar eller frambilning av avloppsstammar etc. Vi kan även åta oss viss återuppbyggnad.

Tidigare utförda arbeten

Kontakta oss idag

Skicka ett meddelande till oss, vi återkopplar så snart vi kan!

[caldera_form id=”CF5901b61f4bada”]

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.