Ventilerande golv

Om det ej är möjligt att kostnadseffektivt åtgärda fuktproblemen så har vi andra lösningar att erbjuda.

Ventilerande golv

Om det finns fuktproblem i en fastighet och det ej är möjligt att kostnadseffektivt åtgärda det kan vi erbjuda tjänsten att ventilera bort fuktproblem genom antingen krypgrundsavfuktning eller att ventilera bort fukten från fastigheten genom att installera ventilerade golv.
Synops är auktoriserad som entreprenör för JAPE Icopalgolv.

Tidigare utförda arbeten

Kontakta oss idag

Skicka ett meddelande till oss, vi återkopplar så snart vi kan!

[caldera_form id=”CF5901b61f4bada”]

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.