Synops AB

Synops AB

Synops är ett jämtländskt företag som arbetat med sanering i mer än 30 år. Huvudsakligen arbetar vi inom Jämtlands län men tar på oss jobb i hela södra norrland. Synops är ansluten till SOS-Alarm.

Vi finns i stora och ändamålsenliga lokaler i Lugnvik, Östersund. Synops är auktoriserade inom PCB, asbest, mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall. Vi är medlem i SFR, Saneringsföretagens Riksförbund och Fogbranschens Riksförbund. Vi har också flera lokala samarbetspartners inom flera olika branscher.

Vi har mest företag som kunder och är certifierade i Sellihcas leverantörsregister. Vi håller även på med betonghåltagning och brandtätningar med FireSeals produkter.

Vårt mål är att genom välutbildad, erfaren och kunnig personal kunna fortsätta att utvecklas till att vara ett av Norrlands ledande saneringsföretag. Vi vill även vara i framkant vad gäller att ta till oss ny teknik, investera i ny utrustning och visa största möjliga miljöhänsyn. Vi vill också att vår personal ska må bra, känna arbetsglädje och trygghet i sitt arbete.

Personalens utbildningar

ESA – elsäkerhet, PCB-sanering, asbestsanering, skylift/ställningsmontage, traverssäkra lyft, restvärdesräddning/brandskador, Auktoriserad provtagare, HLR-hjärt och lungräddning, funktionskontroll av ventilerade golv, ventilationsrengöring, klottersanering, heta arbeten, brandtätningar, utrymningssystem, GRÖN-FRI mögelsanering, punktering av gasflaskor i brand samt miljöinventering.

Kontakt

Företaget ägs sedan 1999 av Mikael Magnusson. Vi har mellan 10 och 15 heltidsanställda, men vid tillfälliga arbetstoppar kan vi vara 20 personer på lönelistan. Flera av de anställda har arbetat hos oss i stort sett sedan starten, vilket innebär att vi besitter en stor erfarenhet av alla typer av arbeten.

Adress: Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Larmtjänst:  063-57 33 70

E-post: info@synops.se

[caldera_form id=”CF5901b61f4bada”]

SYNOPS AB
Org.nr: 556250-0859
BHT SYNOPS AB
Org. nr: 559092-1192

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Besöksadress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.