Betonghåltagning

Vi bistår med betonghåltagning för VVS, elinstallationer, borrning för räcken och belysningsstolpar för att nämna några exempel.

Betonghåltagning

Vi bistår med betonghåltagning för VVS, elinstallationer, borrning för räcken och belysningsstolpar för att nämna några exempel.

Det finns många fördelar med att göra håltagningen i efterhand, framförallt får du en mer exakt, effektiv och ekonomisk lösning. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan lösa era behov. Betonghåltagningen sker i bolaget BHT Synops AB.

Tidigare utförda arbeten

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.