Ventilationsrengöring

Luftförsörjningen i fastigheter sker genom att frisk luft utifrån tillförs genom ett ventilationssystem. I ventilationskanalerna samlas smuts, fukt och andra föroreningar.

Ventilationsrengöring

Luftförsörjningen i fastigheter sker genom att frisk luft utifrån tillförs genom ett ventilationssystem. I ventilationskanalerna samlas smuts, fukt och andra föroreningar.

Smutsiga luftkanalsystem orsakar hälsoproblem och innebär ökad energiförbrukning. Partiklar och smuts i ventilationssystemet hindrar transporten av luften och orsakar därmed sämre luftflöden. Ventilationsfläktarna får arbeta mer för att få luften att cirkulera. Förbättrad ventilation kan dessutom ofta lösa fuktproblem.

För att bättre kunna kontrollera din ventilation i framtiden skapar vi fasta mätställen för mätning och kontroll av luftflödena i samband med rensning av huvud- och stamkanaler. Denna kontrollmätning är viktig för fortsatt uppföljning. Ventilationsrengöring kan ske med att antal olika tekniker, tryckluftsrengöring, torrborstning eller blästring, vi använder den som passar bäst för det specifika uppdraget.

Tidigare utförda arbeten

Kontakta oss idag

Skicka ett meddelande till oss, vi återkopplar så snart vi kan!

[caldera_form id=”CF5901b61f4bada”]

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.