Oljesanering

Synops hjälper till med såväl oljeläckage utomhus som inomhus på exempelvis kraftverk och industrier.

Klottersanering/klotterskydd

Oljeläckor är ett problem som skall tas på största allvar. Det kan vara förbundet med mycket stora kostnader, böter och i värsta fall fängelsestraff om man underlåter att rapportera en olycka till berörda myndigheter.

Synops hjälper till med såväl oljeläckage utomhus som inomhus på exempelvis kraftverk och industrier. Vi demonterar också tankar och oljepannor med mera.

Tidigare utförda arbeten

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.