Vatten- och avloppsskada Avfuktning och Fuktutredning

Genom att snabbt låta en erfaren, professionell yrkesman besikta skadan kan du snabbt få besked om hur skadan ska åtgärdas för att minimera skadorna.

Vatten- och avloppsskada / Avfuktning och Fuktutredning

Vatten/avloppskador kan orsaka stor förstörelse och driftsstörningar – något som kräver både tid och tålamod för dig som är drabbad. Genom att snabbt låta en erfaren, professionell yrkesman besikta skadan kan du snabbt få besked om hur skadan ska åtgärdas för att minimera skadorna.

Synops utför avfuktning bland annat i krypgrund och vindsutrymmen. När du misstänker att du kan ha en fuktskada men inte vill dra igång omfattande saneringsarbeten utan att vara säker är det en god idé att göra en fuktutredning. Vi kan genom vår erfarenhet och med hjälp av avancerade instrument fastställa exakt var och hur stor den eventuella fuktskadan är. Fuktutredningen visar var fukten finns och orsaken.

Om fukten inte ännu orsakat några skador på fastigheten är det troligt att de kan komma att uppstå i ett senare skede. Synops har mångårig erfarenhet av fuktutredningar och sanering av vattenskador vilket borgar för att skadorna åtgärdas på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt. Rätt genomförd kan avfuktningen rädda stora värden och spara dig mycket tid.

Tidigare utförda arbeten

Kontakta oss idag

Skicka ett meddelande till oss, vi återkopplar så snart vi kan!

[caldera_form id=”CF5901b61f4bada”]

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.