Vi kan sanering!

Vi är auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.
Ett heltäckande saneringsföretag
Genom vår välutbildade och kunniga personal kommer vi kunna fortsätta att utvecklas till ett av Norrlands ledande saneringsföretag. Vi försöker alltid vara i framkant när det gäller ny teknik och investera i ny utrustning. Att vi visar största möjliga miljöhänsyn är viktig både för oss och våra kunder.

Industri/Kraftverk

Synops hjälper industrier och kraftverksbolag att förebygga driftstörningar och tillbud.

Bygg/Fastighet

Vi har genom åren byggt upp ett stort förtroende hos fastighetsägare och byggfirmor i branschen och bistår idag med saneringstjänster inom flera områden.

Försäkring

När olyckan är framme är vi redo för både försäkringsbolag och dig som försäkringstagare.
Tidigare utförda arbeten
Synops
Ett jämtländskt företag som arbetat med sanering i mer än 30 år
Vårt mål är att genom välutbildad, erfaren och kunnig personal kunna fortsätta att utvecklas till att vara ett av Norrlands ledande saneringsföretag.
Huvudsakligen arbetar vi inom Jämtlands län men tar på oss jobb i hela södra Norrland. Vi är anslutna till SOS-Alarm. Våra stora och ändamålsenliga lokaler hittar ni i Lugnvik, Östersund.

Synops är auktoriserade inom PCB, asbest, mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall. Vi är medlem i SFR, Saneringsföretagens Riksförbund och Fogbranschens Riksförbund.

Vi har mest företag som kunder och är certifierade i Sellihcas leverantörsregister. Vi håller även på med betonghåltagning och brandtätningar med FireSeals produkter.

SYNOPS AB
Org.nr: 556250-0859
BHT SYNOPS AB
Org. nr: 559092-1192

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Besöksadress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.