Industrirengöring

Det är av stor vikt att underhåll och rengöring sköts för såväl säkerhet som ekonomi.

Industrirengöring

Det är av stor vikt att underhåll och rengöring sköts för såväl säkerhet som ekonomi. Oljespill och varmgång är exempel på vanliga brandorsaker på industrier eller ett kraftverk.

Nedsmutsad elektronik är skuld till många kostsamma driftstopp. En ren och brandtätad miljö är viktig för personalens hälsa, trivsel och för brandskyddet. Vi utför olika typer av saneringar och städuppdrag. Det kan röra sig om olja, sot eller en allmän uppstädning på och omkring de maskiner som används i ett driftsatt kraftverk, industri och sågverk.

Tidigare utförda arbeten

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.