Industri/Kraftverk

Vi kan hjälpa er att förebygga driftstörningar och tillbud på kraftverk och inom industrin. Ni är i trygga händer, vi är redan samarbetspartner till ett flertal kraftverk.

Industri och Kraftverk

Synops hjälper industrier och kraftverksbolag att förebygga driftstörningar och tillbud.

Det är av stor vikt att underhåll och rengöring sköts för såväl säkerhet som ekonomi. Oljespill och varmgång är exempel på vanliga brandorsaker på industrier eller ett kraftverk. Nedsmutsad elektronik är skuld till många kostsamma driftstopp. En ren och brandtätad miljö är viktig för personalens hälsa, trivsel och för brandskyddet.
Vi utför olika typer av saneringar och städuppdrag. Det kan röra sig om olja, sot eller en allmän uppstädning på och omkring de maskiner som används i ett driftsatt kraftverk, industri och sågverk.
Ett specialuppdrag som vi utför är en så kallad CIP- rengöring, (Contain In Place). Metoden används bland annat för att rengöra kylaggregat invändigt i rörsystem.

Tidigare utförda arbeten

Kontakta oss idag

Skicka ett meddelande till oss, vi återkopplar så snart vi kan!

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i

Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.