Inventering/provtagning/ konsultation

Vi är auktoriserade provtagare och utför fukt- och luftmätningar.

Inventering/provtagning/konsultation

Vi är auktoriserade provtagare och utför fukt- och luftmätningar.

Vi inventerar även förekomst av asbest och Pcb. Proverna analyseras hos olika laboratorier som vi samarbetar med. Synops har erforderliga tillstånd för arbeten med och transport av farligt avfall.

Tidigare utförda arbeten

Kontakta oss idag

Skicka ett meddelande till oss, vi återkopplar så snart vi kan!

SYNOPS AB
Org.nr:

Ett av Norrlands ledande saneringsföretag.

Adress:
Storlienvägen 36
831 52 Östersund

Telefon: 063-12 60 00
Fax :063-13 26 35
E-post: info@synops.se

Medlem i
Auktoriserade inom pcb, asbest , mögel, ventilationsrengöring, avfuktning, ventilerade golv, ESA-elsäkerhet, heta arbeten och ADR-transport av farligt avfall.